Drawing a diagram

Prøv en demo av Landax

Avvik- og hendelsesregister

Uønskede hendelser oppstår i alle bedrifter. I Landax kan alle avvik registreres, og på den måten kan du unngå at de gjentar seg. Systemet hjelper deg å holde orden på strakstiltak, forebyggende tiltak og økonomiske konsekvenser. Til et avvik kan du også knytte dokumenter, oppgaver, bilder og andre opplysninger.

Dokumenthåndtering

Dokumentmodulen brukes til å håndtere og arkivere alle skiftlige rutiner, prosedyrer, instrukser, referater og andre typer dokumenter. Disse legges i en mappestruktur og er tilgjengelig i andre deler av HMS-/kvalitetssystemet.

Prosesskartlegging

Sentralt i Landax ligger flytkart-funksjonen som brukes både til flytkart til å dokumentere prosesser i kvalitetssystemet, og som en modul for å organisere dokumenter grafisk.

Flytkart

En viktig del av kvalitetssystemet er å ha styring og kontroll over prosessene i organisasjonen. Mange tegner opp modeller av prosessene i forskjellige former for flytkart og lagrer dette på filformater som for eksempel PowerPoint eller word-dokument. Vår løsning er å lage flytkart i et web-verktøy som er plattform-uavhengig. I Landax er det enkelt og raskt å lage gode flytkart. Siden denne funksjonen er en integrert del av systemet kan man effektivt oppdatere og distribuere prosesskartene.

Grafisk dokumentsystem

I Landax kan du legge opp en struktur for dokumenter. Du kan organisere dokumentene (rutiner, bilder, prosedyrer, instrukser mm…) i seksjoner og nivåer. Dette gir større muligheter for gjennfinning og assosiering av dokumentene enn en tradisjonell hierarkisk trestruktur med mapper og undermapper.

Både flytkartert og grafisk dokumentsystem ligger i samme modul. Vi tror de fleste brukere kan ganske fort gjøre seg bruk av systemet, men hvis det er ønskelig kan vi bidra med konsulentbistand i dette verktøyet.

Siège social

Réseaux sociaux